Costa Brava

Alt Empordà Nord
Informació Dj. 27/01 Dv. 28/01 Ds. 29/01
00 TU 06 TU 12 TU 18 TU 00 TU 06 TU 12 TU 18 TU 00 TU 06 TU 12 TU
Mar

Símbol

Alçada

maror

0,6 m

maror

0,7 m

maror

0,7 m

maror

0,7 m

maror

1,2 m

forta maror

1,5 m

forta maror

1,8 m

forta maror

2,0 m

forta maror

1,9 m

forta maror

1,6 m

forta maror

1,5 m

Vent

Símbol

Direcció

Força

Velocitat

tramuntana

N

4

20-29 km/h

tramuntana

N

3

12-19 km/h

tramuntana

N

2

7-11 km/h

mestral

NW

5

30-39 km/h

mestral

NW

5

30-39 km/h

mestral

NW

6

40-50 km/h

mestral

NW

6

40-50 km/h

mestral

NW

7

51-61 km/h

mestral

NW

6

40-50 km/h

tramuntana

N

6

40-50 km/h

tramuntana

N

5

30-39 km/h

Alt Empordà Sud
Informació Dj. 27/01 Dv. 28/01 Ds. 29/01
00 TU 06 TU 12 TU 18 TU 00 TU 06 TU 12 TU 18 TU 00 TU 06 TU 12 TU
Mar

Símbol

Alçada

marejol

0,2 m

marejol

0,4 m

marejol

0,4 m

marejol

0,3 m

marejol

0,3 m

marejol

0,4 m

maror

0,9 m

maror

1,0 m

maror

1,2 m

maror

1,2 m

maror

0,9 m

Vent

Símbol

Direcció

Força

Velocitat

ponent

W

2

7-11 km/h

mestral

NW

2

7-11 km/h

mestral

NW

1

2-6 km/h

garbi/llebeig

SW

2

7-11 km/h

ponent

W

2

7-11 km/h

ponent

W

2

7-11 km/h

tramuntana

N

5

30-39 km/h

mestral

NW

5

30-39 km/h

tramuntana

N

6

40-50 km/h

tramuntana

N

6

40-50 km/h

tramuntana

N

5

30-39 km/h

Baix Empordà
Informació Dj. 27/01 Dv. 28/01 Ds. 29/01
00 TU 06 TU 12 TU 18 TU 00 TU 06 TU 12 TU 18 TU 00 TU 06 TU 12 TU
Mar

Símbol

Alçada

marejol

0,2 m

marejol

0,5 m

maror

0,6 m

maror

0,5 m

marejol

0,4 m

maror

0,6 m

maror

0,9 m

maror

1,2 m

forta maror

1,6 m

forta maror

1,7 m

forta maror

1,3 m

Vent

Símbol

Direcció

Força

Velocitat

ponent

W

1

2-6 km/h

gregal

NE

2

7-11 km/h

gregal

NE

2

7-11 km/h

garbi/llebeig

SW

3

12-19 km/h

ponent

W

2

7-11 km/h

gregal

NE

2

7-11 km/h

ponent

W

3

12-19 km/h

tramuntana

N

4

20-29 km/h

tramuntana

N

6

40-50 km/h

tramuntana

N

5

30-39 km/h

tramuntana

N

3

12-19 km/h

Selva
Informació Dj. 27/01 Dv. 28/01 Ds. 29/01
00 TU 06 TU 12 TU 18 TU 00 TU 06 TU 12 TU 18 TU 00 TU 06 TU 12 TU
Mar

Símbol

Alçada

marejol

0,2 m

marejol

0,3 m

marejol

0,4 m

marejol

0,4 m

marejol

0,2 m

marejol

0,3 m

marejol

0,5 m

maror

0,7 m

maror

0,8 m

maror

1,1 m

maror

0,9 m

Vent

Símbol

Direcció

Força

Velocitat

ponent

W

1

2-6 km/h

llevant

E

2

7-11 km/h

llevant

E

2

7-11 km/h

migjorn

S

2

7-11 km/h

ponent

W

2

7-11 km/h

gregal

NE

1

2-6 km/h

ponent

W

2

7-11 km/h

migjorn

S

1

2-6 km/h

mestral

NW

3

12-19 km/h

tramuntana

N

3

12-19 km/h

calma

E

1

2-6 km/h

Última actualització:26-01-2022 - 21:00 (hora oficial)

Propera actualització:27-01-2022 - 09:00 (hora oficial)