Costa Central

Baix Llobregat
Informació Dj. 15/04 Dv. 16/04 Ds. 17/04
00 TU 06 TU 12 TU 18 TU 00 TU 06 TU 12 TU 18 TU 00 TU 06 TU 12 TU
Mar

Símbol

Alçada

marejol

0,3 m

maror

0,7 m

maror

1,0 m

maror

0,9 m

marejol

0,5 m

marejol

0,4 m

marejol

0,4 m

maror

0,7 m

marejol

0,5 m

maror

0,5 m

marejol

0,4 m

Vent

Símbol

Direcció

Força

Velocitat

gregal

NE

3

12-19 km/h

gregal

NE

5

30-39 km/h

llevant

E

5

30-39 km/h

llevant

E

4

20-29 km/h

gregal

NE

3

12-19 km/h

gregal

NE

3

12-19 km/h

xaloc

SE

4

20-29 km/h

tramuntana

N

5

30-39 km/h

mestral

NW

4

20-29 km/h

mestral

NW

4

20-29 km/h

xaloc

SE

2

7-11 km/h

Barcelonès
Informació Dj. 15/04 Dv. 16/04 Ds. 17/04
00 TU 06 TU 12 TU 18 TU 00 TU 06 TU 12 TU 18 TU 00 TU 06 TU 12 TU
Mar

Símbol

Alçada

marejol

0,3 m

maror

1,2 m

maror

1,2 m

forta maror

1,3 m

maror

0,6 m

marejol

0,5 m

marejol

0,5 m

maror

1,0 m

maror

0,7 m

maror

0,8 m

maror

0,6 m

Vent

Símbol

Direcció

Força

Velocitat

tramuntana

N

3

12-19 km/h

gregal

NE

5

30-39 km/h

llevant

E

5

30-39 km/h

llevant

E

5

30-39 km/h

gregal

NE

4

20-29 km/h

tramuntana

N

3

12-19 km/h

llevant

E

3

12-19 km/h

tramuntana

N

6

40-50 km/h

mestral

NW

3

12-19 km/h

mestral

NW

4

20-29 km/h

gregal

NE

1

2-6 km/h

Garraf
Informació Dj. 15/04 Dv. 16/04 Ds. 17/04
00 TU 06 TU 12 TU 18 TU 00 TU 06 TU 12 TU 18 TU 00 TU 06 TU 12 TU
Mar

Símbol

Alçada

marejol

0,4 m

maror

1,0 m

maror

1,2 m

maror

1,1 m

maror

0,6 m

marejol

0,5 m

marejol

0,5 m

maror

0,7 m

maror

0,6 m

maror

0,6 m

maror

0,5 m

Vent

Símbol

Direcció

Força

Velocitat

gregal

NE

2

7-11 km/h

gregal

NE

5

30-39 km/h

llevant

E

5

30-39 km/h

llevant

E

4

20-29 km/h

tramuntana

N

2

7-11 km/h

gregal

NE

3

12-19 km/h

llevant

E

4

20-29 km/h

tramuntana

N

4

20-29 km/h

ponent

W

2

7-11 km/h

mestral

NW

3

12-19 km/h

xaloc

SE

3

12-19 km/h

Maresme
Informació Dj. 15/04 Dv. 16/04 Ds. 17/04
00 TU 06 TU 12 TU 18 TU 00 TU 06 TU 12 TU 18 TU 00 TU 06 TU 12 TU
Mar

Símbol

Alçada

marejol

0,3 m

maror

0,9 m

maror

1,1 m

maror

1,1 m

maror

0,6 m

marejol

0,5 m

maror

0,6 m

maror

0,8 m

maror

0,7 m

maror

0,6 m

maror

0,6 m

Vent

Símbol

Direcció

Força

Velocitat

tramuntana

N

2

7-11 km/h

gregal

NE

5

30-39 km/h

llevant

E

5

30-39 km/h

llevant

E

5

30-39 km/h

gregal

NE

4

20-29 km/h

tramuntana

N

4

20-29 km/h

llevant

E

4

20-29 km/h

tramuntana

N

5

30-39 km/h

mestral

NW

3

12-19 km/h

llevant

E

4

20-29 km/h

xaloc

SE

2

7-11 km/h

Última actualització:14-04-2021 - 21:00 (hora oficial)

Propera actualització:15-04-2021 - 09:00 (hora oficial)